КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Інформація для вступників 2020 року (магістратура)

***Під час вступної кампанії 2020 року
додаткові вступні випробування за освітнім ступенем магістр
проводитись не будуть!!
До уваги вступників за освітнім ступенем магістр!!
Роз’яснення щодо реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови

[НАВЕРХ]

Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби та у зв’язку з продовженням карантину до 11 травня, реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) відбуватиметься повністю онлайн та триватиме з
12 травня
до 5 червня включно.

Бажаючі у 2020 році вступити на навчання до магістратури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого надіслають відповідні документи на електронну скриньку приймальної комісії, а саме admissions@knutkt.edu.ua, причому, в залежності від того, яку спеціальність вступник обирає, у пешій частині адреси потрібно вказати: admissions+021 або admissions+026.

Контактні дані приймальних комісій інших закладів вищої освіти (електронна скринька, адреса, телефон) вступники можуть знайти в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності та на офіційних сайтах закладів.

Нагадуємо, що у 2020 році вступ до магістратури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого відбувається за такими спеціальностями і освітньо-професійними програмами:

Спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

 • Освітньо-професійна програма «Режисура неігрового кіно» (денна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Кінознавство» (заочна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва» (заочна форма навчання)

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво

 • Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (заочна форма навання)
 • Освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання)
 • Освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання)

Для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) вступники повині надіслати до приймальної комісії скановані копії (фотокопії) таких документів:

- анкету-заяву (завантажити >>>>)
врахуйте, що анкету потрібно роздрукувати, заповнити кульковою ручкою, поставити особистий підпис, зробити скан- або фотокопію і переслати разом з іншими документами;

- документу, що посвідчує особу (1 та 2 сторінка паспорту);

- облікову картку платника податків (інд. код);

- документа про здобутий ступінь вищої освіти (диплом +додаток з оцінками) для осіб, які завершили навчання у минулих роках);

- фотокартку для документів (як на паспорт).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові, а також шифр обраної спеціальності (в дужках: 021 або 026).

В тексіт листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків.

Уповноважений представник Приймальної комісії перевіряє наявність документів, які надіслав вступник для реєстрації, та електронною поштою надає вступнику відповідь про їхнє отримання.

Далі отримані документи роздруковуються і формується особова справа вступника.

На підставі цих документів створюється запит на формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу в ЄДЕБО (єдиної державної електронної бази з питань освіти), а далі, відповідно, і сам екзаменаційний листок.

Здійснивши всі необхідні перевірки та реєстрацію, представник приймальної комісії надсилає електронною поштою скан-копію екзаменаційного листка вступнику для перевірки.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксуєтся в Журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку. В такому випадку у Журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.


[НАВЕРХ]

ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ на ЄВІ / ЄФВВ:

Лист МОН № 1/9-228 від 30.04.2020 (перейти >>>>)

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (завантажити >>>>)

[НАВЕРХ]


Згідно з Правилами прийому до Університету та Умов вступу до вищих навчальних закладів Україн у 2020 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

У 2020 році набір до Університету для здобуття освітнього ступеня магістр проводиться за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

021 – «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

– освітньо-професійна програма «Режисура неігрового кіно» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Кінознавство» (заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Продюсерство аудіовізуального мистецтва та виробництва» (заочна форма навчання).

026 – «Сценічне мистецтво»

– освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);

– освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання);

– освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

– результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Правилами прийому до Університету у 2020 році);

– результати фахового вступного випробування.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 06 травня та закінчується о 18:00 03 червня.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року №441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417.

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.

Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Університеті у випадках, визначених правилами прийому проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення в Університеті вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 06 травня та закінчується 29 травня.

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, розпочинається 05 липня, і закінчується 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування.

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, розпочинається 17 червня, і закінчується 25 червня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 05 липня по 26 липня.

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням відбувається не пізніше 05 серпня.

Виконання вимог Правил прийому для зарахування відбувається до 18.00 10 серпня;

Наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12.00 11 серпня.

[НАВЕРХ]


Програми ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

Спеціальність 026 – «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Освітньо-професійні програми:


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Освітньо-професійні програми:

[НАВЕРХ] 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostel

 


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co